Astuia (Szczecin), Hegitmatia (Wrocław), Carrodunum (Kraków).

Mamy w koordynatach miedzy Renem, a Odrą, Wisłą, a nawet nad Dniestrem około 100 miast w 4 strefach (po ok 20 pas nadmorski, niżej 30 środek 30 do 20 przy Dunaju) od Morza do Dunaju, czyli średnie odległości między miastami z północy na południe to 175km-187km (700-750km). Od 56° do 47° (9*84km).

Zachód od 28° do Wschód 45° to ok 1100km, (Amsterdam(Hol) – Kraków, w linii prostej 1078 km) czyli średnio 37km-55km, czyli nie jest to za gęsto, bo odległości między miastami to średnio ok 100km, a jeden km to ok 1′(minuty 1/60 1°), czyli były to albo duże miasta, albo strategiczne czy ważne polityczne, takie są trzy miasta nadrzeczne w węzłowych punktach Kraków, Wrocław, Szczecin.

Obecne koordynaty, dodaję do nich 22°48′ by mieć południk 0° Boa Visty:
Krakowa (50°03′ N południk 19°56′ + 22°48′ Boa Visty ok 42°44′).
Wrocławia (51°06N południk 17°01′ + 22°48′ Boa Visty ok 39° 49′).
Szczecina (53°26’N południk 14°32′ + 22°48′ Boa Visty ok 37° 20′).

Z arytmetyki wychodzi, że Kraków to Carrodunum południk błąd o 4′ czyli 4km 42°40′ (rw. 51°30 lub 50°30′ równoleżnik jest niepewny, ale to trzecia strefa od góry, prawidłowo powino być 50°03′), jest to częsta spotykana identyfikacja Krakowa.

Wrocław to Hegitmatia południk 39°40′ (rw. 51°) błędy są o kilka kilometrów (Hegitmatia wygląda na grekę podobne w budowie Sauromatia) dość stara etymologia «Jaszczurze Oczy».

(przy tej etymologii pojawia się też etymologia Matiaków i dlaczego nazywamy Niemców Szkopami greckie scop-oko Matiacy, plemię nadreńskie  z czasów Cezara, obie te nazwy są z pochodzenia greckie, być może co do idei podobna jest słowotwórczo nazwa miasta granicznego Oczaków).

Szczecin to Astuia (Αστουια Astouia) południk dokładnie taki sam 37°20′ (rw. 54°30′ tu błąd jest o 1 stopień ale u Ptolemeusza odległość miedzy równoleżnikami jest mniejsza od o ok. 27km, czyli razy 3 daje dodatkowy stopień 84km).

Βουδοργις 40°(rw 50°30′) Voudorgis (dość dokładnie Otmuchów tzn błąd 2 minut ok 2km) 50°28′N 17°10′E( 17°10′+22°48′ Boa Visty = 39°58′).

Nomisterion 39°(rw 51°) … Środa Śląska (51° 09′ południk 16°35’+22°48′ = 39° 23′ błąd ok. rw.15km do połud 20km).

Miasta w strefach dolnych mają dokładne współczesne koordynaty równoleżnika, odległość do morza 56° była raczej wyznaczana na piechotę, i to dzielone było przez równoleżnik o 25% mniejszy, jeśli przeliczymy np Wrocław – Ustka (brzegmorza) faktycznie 387km to mamy 4,6° takich stopni po 84km, (3,48° kiedy jest to normalny rónoleżnik 111km).

Καρροδουνον Karrodounon (pre-Indo-European root *karra meaning “rock”) czyli kamienna twierdza (dunum), pośrednictwo celtyckie.
„Powyżej rzeki Tyras przy Dacji:
(Drugie) Karrodunon 49°30′ 48°40’…” tu dokładnie Kamieniec Podolski (błąd 1 i 2 minut czyli 1-2 kilometrów).

Próba etymologii;

Ηγιτματια (Igytmatia) Hegitmatia Ιλιγματια Iligmatia (hegeisthai „to lead,” Ηγεμονία – igemonía) greka „przywódców oko”.

Αστουια Astouia-Asteia Ostoja (ostaniec-twardziel -> twierdza refugium) stwniem. stet jest też od stać więc Stettin to może tylko tłumaczenie, polska nazwa jest wywodzona od szczytu Szczycin jak Szczytno, znów znaczy w zasadzie to samo czyli skałki-szczyty zwane od stać – ostańce, twardziele (twierdza).

Mugootas to Mogoty czyli po polsku ostańce i twardziele, nie jest to nazwa etniczna tylko bardziej «techniczna» (czyli mamy ciekawe słowa w parach, do ostoje-refugia i twierdze), po białorusku herb ostoja to Астоя, czyli mamy tu i A, jak w nazwie u Ptolemeusza, w sumie greckie polis-miasto i nazwa Polski, też należy do tego typu zbieżności czy Gard-Gardaricy-Słowianie.

(W różnych wersjach odpisów „Geografii” Ptolemeusza mamy zamiennie lud Mogotes lub Burgundowie, ta druga to nazwa łacińska ewidentnie od greckiego burgi-purgi wieże πύργος, mamy tam też Moguntiacum/Mogontiacum czyli Burgundowie nadreńscy związani są z Mogouncją/Mogotą (niem. Mainz) i wieżami strażniczymi rzymskich twierdź nad Renem, na pewno nic nie mają wspólnego z Bornholmem wszystko z „Mogontiacum, stolica rzymskiej prowincji Germania Superior„).

Nomisterion 39°(rw 51°) łacina „nomine sterio” środki nazwa … Środa Śląska.

Βουδοργις 40°(rw 50°30′) Voudorgis Wodra-Bodra gis-ziemia (dokładnie Otmuchów tzn błąd 2 minut ok 2km), tuż za granicą w Czechach są Góry Odrzańskie i miasto Odra.

(Drugie) Karrodunon 49°30′ 48°40’…” tu dokładnie Kamieniec Podolski (błąd 1 i 2 minut). Ta kamienna twierdza uznaje się, że istniała w czasach rzymskich. Καρροδουνον Karrodounon (pre-Indo-European root *karra meaning “rock”) czyli kamienna twierdza (dunum), pośrednictwo celtyckie, owo znajduje się „Powyżej rzeki Tyras przy Dacji:”

Tak wygląda umiejscowienie paru z tych miejscowości na mapie, kontur Polski został przesunięty tak by zgadzał się z południkiem 0° Boa Visty, a nie 0° Flores jak na mapie w wpisie „Starożytna Cywilizacja Polski”, oczywiście jest on bardziej poglądowy niż dokładny, ale w paru miejscach pojawiła się ciekawa zbieżność ujść rzek Odry z Chalusos, a Wisły z Viaduas, dość dokładnie też źródła Łaby zgadzają się z źródłami jej dopływu Orlicy (Kotlina Kłodzka).

wspolrzed2yyf

Na polskim wybrzeżu Bałtyku są tylko dwie wielkie rzeki Odra i Wisła, Chalusos miałby nawet  taką podobną etymologię do polskiego terminu geograficznego odnoga rzeczna – Nogat, halux to paluch koślawy u nogi, Niemcy mają na odnogi rzeczne słowo Fluss’arm rzeki’ramię, czyli jeśli było to starożytne tłumaczenie to starożytnego j. polskiego.

Czyli nazwy Albis, Chalusos, Viaduos byłyby to nazw Łaby, Odry, Wisły w koordynatach z wyspy 0° Boa Visty (Wyspy Zielonego Przylądka).

Nazwy Svebos, Vistulas, Chronos byłyby to nazw Łaby, Odry, Wisły w koordynatach z wyspy 0° Flores (Azory).

Ps.

Wyżej był Szczecin czyli Astuia (53°26’N południk 14°32′ + 22°48′ Boa Visty ok 37° 20′), obok niego mamy pobliskie miasta Alisos i Lakiburgion.

Trochę większa rozdzielczość by zmieścić mniejsze odległości miedzy miastami.

Białogard (54°00′N południk 15°59′E + 22°48′ Boa Visty ok 38°47′).
Lakiburgion 55°35′ południk 39°.
Etymologia nazw jest podobna bo po grecku laki (Λευκό lefkó – burgion ) to biała wieża-gród-miasto.

Nowogard (53°40′N południk 15°07′E + 22°48′ Boa Visty ok 37°55′).
Alisos 55° południk 38°.

Tu nie ma zbieżności nazw ale nazwa Nowogard mogła być nazwą, taką jak nowe miasto które powstało na miejscu czy w pobliżu starego miasta-grodu być może zniszczonego, Alisos to starożytny wariant imienia Aleksander tak jak Alek czy Alicja.

Tak to wygląda poglądowo na mapach, też uderzające geometryczne podobieństwo położenia, błędy nie są większe niż kilka czy kilkanaście kilometrów, miasta nie są obiektami punktowymi tylko raczej rozległymi plamami z granicami odległymi o nawet kilka kilometrów z podziałem na przedmieście, miasto czy zamek-cytadelę, poza tym przy 2000 lat różnicy mogły po prostu w wyniku rozwoju przepełznąć o parę kilometrów, domy były budowane w nowym miejscu na obrzeżach które z czasem stawało się centrum, a w starym centrum niszczały i tereny pod nimi dziczały.

 wspolrzed2yyff

alisoastuia

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na „Astuia (Szczecin), Hegitmatia (Wrocław), Carrodunum (Kraków).

  1. Pingback: Okiem Vrana: Astuia (Szczecin), Hegitmatia (Wrocław), Carrodunum (Kraków). | Białczyński

  2. Puscetus pisze:

    Myślę, że Germania Ptolemeusza kończy się na Odrze i Nysie łużyckiej (Rzeka ta, mająca źródło w górach sarmackich, Sudetach, nazywa się Sarmaticusem u Gerwazego z Tilbury). Tak samo jest u Tacyta, gdzie Aesti (położeni są przy morzu Suevskim, tym do którego uchodzi Suevus/Łaba), oznaczają Duńczyków, a jego Germania kończy się na Sitonach i ich koloniach. Bałtowie jantaru nie nazywali Glese, można za to posądzać o to mieszkańców Glaesariów. Nie mówili też po bretońsku i nie mieli celtyckiego kultu dzików. Wzmianka z życiorysu Karola Wielkiego może wskazywać że Aesti byli w okolicach Schleswig, a to że Ermanaric miał mądrością zdobyć władzę u Aestów wskazuje, że sam był Aestem i umiał ich przekonać w ich języku, zanim na ich czele dokonał inwazji na ziemie Germanii i Scytii, bo chyba nie chodzi o to, że wykazał się mądrością w pokonywaniu puszcz mazurskich, unikaniu niedźwiedzi i nie czynił żadnych głupstw jak św Wojciech, dzięki czemu wdzięczni Prusowie poddali się jego władzy. Aestii to pewnie późniejsi Eucii/Ascomanni.
    Suiones (Σειδινοὶ Ptolemeusza, Σιβίνοι Strabo) u Tacyta oznaczają Wagirów, a Sitones Szczecinan (Σίδωνες Ptolemeusza, Sittici w Geografie Bawarskim (obejmujący Wenedów)), handlarzy jantarem i ich kolonie. Wyspa na krańcach Germanii u Tacyta, to Uznam. Pliny do Germanii dorzuca jeszcze Peucynów, ale u Tacyta i Ptolemeusza jest to już część Sarmacji. Pomorze polskie oczywiście należy do Wenedów, a nie Rugiów i Lemoviów/Wiązłowian którzy oczywiście mieszkają na swoich wyspach.
    Więc żadna z tych miejscowości nie musi być na terenie polskim. Calissia to może być Köllitsch.

  3. Pingback: Ireneusz Ćwirko: O bursztynie i Bursztynowym Szlaku. Cześć pierwsza | Białczyński

  4. Pingback: Ireneusz Ćwirko - Bursztynowy Szlak. Cześć druga | Białczyński

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s